Sedasjon

Vi tilbyr tannbehandling i sedasjon i samarbeid med anestesilege og sykepleier.
Trygt og smertefritt hos tannlegen.

  22 55 88 55

Tannbehandling i sedasjon

Vi tilbyr tannbehandling i sedasjon i samarbeid med anestesilege og sykepleier. Dette er behandling som passer for deg som av en eller annen grunn har tannlegeskrekk.
Anestesiteamet vil stå ansvarlig for de medisinske vurderingene slik at din sikkerhet er ivaretatt. Siden tilbudet er nytt i vår praksis, så har vi ingen ventetid.

Pasientinformasjon

Du er satt opp til tannbehandling i sedasjon. Dette er et tilbud til pasienter som ikke orker denne behandlingen i våken tilstand. Sedasjon er en mellomting mellom narkose og våken tilstand.

Vi tilbyr ikke narkose, dette tilbudet finnes ved offentlige sykehus men det er svært lang ventetid for dette. Derfor er narkose vanligvis forbeholdt små barn og pasienter med tunge medisinske grunner for å få denne behandlingen i narkose.

Noen pasienter med tannlegeskrekk har også sprøyteskrekk. Å få lagt in en venøs tilgang (veneflon) er nødvendig for sedasjon og pasienten må tåle å få gjort dette. Dersom det er behov for det, kan pasienten få lagt på EMLA-plaster(lokalbedøvelse på huden) en stund før den venøse tilgangen skal legges.

En annen betingelse for behandlingen er at pasienten er fastende. Det vil si at pasienten ikke har spist, røykt eller tatt pastiller, tyggegummi eller liknende på 6 timer før planlagt sedasjon. Man kan drikke små mengder klare væsker(vann, saft, te uten melk) inntil 2 timer før planlagt sedasjon.

Et unntak fra fastereglene er at alle pasienter skal ta sine vanlige medisiner med en liten mengde vann til vanlig tid den dagen de skal ha sedasjon.

Sedasjon betyr at vi i kontrollerte former sederer pasienten så mye at behandlingen ikke oppleves som belastende. Pasientene er delvis våkne under behandlingen og puster selv. Pasienten må være våken nok til å kunne hoste opp blod, vann og slim fra luftveiene og må kunne klare å svelge sitt eget spytt.

Tannbehandling i sedasjon kombineres nesten alltid med lokalbedøvelse i det området av munnen der tannlegen jobber.

Forutsetning for å kunne få tannbehandling i sedasjon utenfor sykehus er at du er frisk. Dersom du har kroniske sykdommer eller tilstander må disse være velregulerte.

Vi forventer at pasienten samtykker til behandlingen og samarbeider med oss. Vi sederer derfor som en hovedregel ikke barn under 16 år, men kan gjøre unntak ned til 12 år etter en nærmere vurdering.

Enkelte sykdommer og tilstander er ikke mulig å kombinere med tannbehandling og sedasjon utenfor sykehus.
Blant disse er:
Søvn-Apne-Syndrom som krever hjemme-CPAP
Pierre-Robin-Syndrom
Nevromuskulære sykdommer(spør oss i hvert enkelt tilfelle)
Ustabil angina pectoris, hjertesvikt
Langkommen KOLS/ustabil astmasykdom
Blødersykdom, Marevanbehandlede pasienter med INR over 2,5

Frogner Tannhelse, tannlege i Oslo

  22 55 88 55

Mogens Thorsensgate 10
0264 OSLO
Frogner Tannhelse, Mogens Thorsensgate 10, 0264 OSLO